Hari & Tarikh :

 p o r t a l  r a s m i  P O L I T E K N I K  sandakan sabah (PSS)

Unit Pembangunan & Penyelenggaraan (UPP)

 • 1) Abdul Karim bin Abdul Bool | Jurutera, J44
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (265)
 • 2) Sindring bin Sanusi | Penolong Jurutera, JA29
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (264)
 • 3) Siti Hawa binti Awang | Penolong Jurutera (Elektrik), JA29
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (264)
Ke Atas