Info Jabatan
Jabatan Agro Teknologi dan Bio-Industri merupakan salah satu jabatan induk di Politeknik Sandakan Sabah. Jabatan ini akan membuka program pertamanya pada sesi Julai 2012, program yang ditawarkan ialah DIPLOMA AGROTEKNOLOGI (DAG) dan DIPLOMA TEKNOLOGI AKUAKULTUR (DTQ).

Diploma Agroteknologi

Info Program
Diploma Agroteknologi diharapkan untuk melahirkan sumber manusia terlatih dalam bidang teknologi pertanian bagi memenuhi permintaan Dasar Agromakanan Negara 2.0 (2021 – 2030). Program ini akan mendedahkan pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan latihan hands-on dalam bidang pertanian seperti prinsip pertanian, pengeluaran pertanian, jentera dan teknologi selaras dengan keperluan Revolusi Perindustrian Keempat (4.0 IR) dan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) 2030. Ini program yang ditawarkan selama enam semester dengan kredit minimum yang diperlukan untuk menamatkan pengajian ialah 91 kredit. Pelajar juga dikehendaki menguruskan projek pertanian yang melibatkan perancangan, penanaman, penuaian dan pemasaran sepanjang kursus. Selain itu, pelajar diwajibkan mengikuti latihan industri dalam industri berkaitan. Ini akan membolehkan pelajar menggunakan kemahiran teknikal, kemahiran komunikasi, kemahiran keusahawanan teknologi dan menyesuaikan diri serta menerima pakai teknologi dan cabaran baharu di tempat kerja masa depan mereka yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Program

 • Mempunyai pengetahuan berkaitan asas teknologi berkaitan prosedur dan amalan yang jelas dalam bidang Agroteknologi.
 • Penggunaan alat dan teknik semasa untuk menyelesaikannya masalah yang ditakrifkan dengan baik.
 • Wujudkan kebolehan asas penyiasatan dan pemikiran penting untuk menyelesaikan masalah yang jelas dalam bidang Agroteknologi.
 • Berkomunikasi dan memberi pandangan yang jelas untuk tujuan sosial, akademik dan profesional.
 • Menggambarkan pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dan tanggungjawab seterusnya yang sesuai dengan amalan teknologi yang ditakrifkan dengan baik.
 • Mengakui keperluan penubuhan kerjaya dan menggunakan pembelajaran berterusan dalam bidang khusus pengetahuan teknikal.
 • Menggambarkan kesedaran pengurusan dan rutin tekno usahawan dalam perspektif sebenar.
 • Menggambarkan kesedaran etika dan profesionalisme.
 • Menggambarkan watak kepimpinan dan bekerja dengan cekap dalam pelbagai pasukan teknikal.

 

Prospek Kerjaya
Pengetahuan dan kemahiran yang pelajar perolehi daripada program ini akan membolehkan mereka untuk mengambil bahagian dalam pasaran kerja sebagai :

 • Penolong Pegawai Pertanian
 • Pembantu Projek Pertanian
 • Penolong Pegawai Penyelidik
 • Penolong Pegawai Sains
 • Juruteknik Makmal
 • Pengkultur Tisu Tumbuhan
 • Penanam Kadet
 • Pembantu Jualan dalam Agro Biotech
 • Pembantu Alam Sekitar
 • Penolong Pegawai Kawalan Kualiti
 • Pengeluar Makanan
 • Usahawan AgroDiploma Teknologi Akuakultur (DTQ)

Info Program
Diploma Teknologi Akuakultur (DTQ) ialah program sepenuh masa yang terdiri daripada lima (5) semester akademik dan satu (1) semester untuk latihan industri. Program ini merujuk kepada proses penanaman, pembiakan dan penuaian organisma akuatik yang berbeza di persekitaran akuatik terkawal untuk sebarang tujuan komersial, rekreasi atau awam. Program ini mendedahkan pelajar kepada keseluruhan aspek amalan akuakultur termasuk latihan menyeluruh dalam penetasan dan membesar, bermula dari peringkat pembiakan ikan kepada penuaian dan pemasaran. Pelajar juga turut didedahkan kepada dunia sebenar industri akuakultur bagi mendapatkan pengalaman berharga dan mengukuhkan asas pengetahuan. Oleh itu, program ini akan menyediakan pelajar dengan asas pengetahuan, kemahiran dan orientasi untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan cabaran baharu.

Hasil Pembelajaran Program

 • Mempunyai pengetahuan berkaitan asas teknologi berkaitan prosedur dan amalan yang jelas dalam bidang akuakultur.
 • Penggunaan alat dan teknik semasa untuk menyelesaikannya masalah yang ditakrifkan dengan baik.
 • Wujudkan kebolehan asas penyiasatan dan pemikiran penting untuk menyelesaikan masalah yang jelas dalam bidang akuakultur.
 • Berkomunikasi dan memberi pandangan yang jelas untuk tujuan sosial, akademik dan profesional.
 • Menggambarkan pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dan tanggungjawab seterusnya yang sesuai dengan amalan teknologi yang ditakrifkan dengan baik.
 • Mengakui keperluan penubuhan kerjaya dan menggunakan pembelajaran berterusan dalam bidang khusus pengetahuan teknikal.
 • Menggambarkan kesedaran pengurusan dan rutin tekno usahawan dalam perspektif sebenar.
 • Menggambarkan kesedaran etika dan profesionalisme.
 • Menggambarkan watak kepimpinan dan bekerja dengan cekap dalam pelbagai pasukan teknikal.

 

Prospek Kerjaya
Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh daripada program ini membolehkan pelajar untuk memenuhi pasaran kerja sebagai:

 • Juruteknik Ladang Akuakultur Bertauliah
 • Penolong Pegawai Perikanan
 • Juruteknik Makmal Akuakultur
 • Penolong Pegawai Kawalan Kualiti Ladang
 • Penolong Eksekutif Pemasaran
 • Usahawan AkuakulturCARTA FUNGSI ORGANISASI - JABATAN AGROTEKNOLOGI & BIO-INDUSTRI (JAB)