VISI
Menjadi peneraju Institusi TVET yang unggul

MISI

  1. Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf
  2. Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat
  3. Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang
  4. Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan


DASAR KUALITI PSS
Politeknik Sandakan Sabah komited untuk membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang Agroteknologi dan Bio-Industri melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan berdasarkan sistem pengurusan kualiti IMS 9001 : 2015 (QMS) serta memenuhi kehendak pelanggan 

OBJEKTIF KUALITI PSS

Kecemerlangan Akademik

  • Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 90% bagi setiap semester
  • Memastikan sekurang-kurangnya 30% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester.

Kecemerlangan Staf

  • Memastikan 100% pensyarah akademik mencapai sekurang-kurangnya 85% markah pemantauan Pembelajaran Dan Pengajaran
  • Memastikan 100% staf mencapai sekurang-kurangnya bilangan hari berkursus minimum yang ditetapkan oleh JPA, KPT dan JPPKK merujuk kepada Surat Pekeliling semasa

Kecemerlangan Proses

  • Mencapai sekurang-kurangnya 95% pencapaian Petunjuk Prestasi Utama yang telah ditetapkan dalam Pelan Strategik

 

CARTA FUNGSI ORGANISASI - UNIT JAMINAN KUALITI  (UJK)