Info Unit
Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi di Politeknik Sandakan Sabah merupakan unit sokongan akademik dan memainkan peranan penting dalam pembangunan dan penerapan budaya ICT terhadap staf dan pelajar di Politeknik Sandakan Sabah. UICT berfungsi beberapa bahagian iaitu :


1. Bahagian Sistem Maklumat/Perisian

 • Membangunkan dan menyediakan beberapa perisian dan sistem maklumat untuk kemudahan pengurusan yang lebih cekap.
 • Menyediakan dan menjaga emel staf
 • Membangunkan,merekabentuk,mengemaskini dan menyediakan laman web PSS
 • Memasukkan (install) perisian yang berkaitan ke dalam komputer PSS
 • Memberi latihan / kursus berkaitan dengan sistem maklumat contohnya : penggunaan sistem HRMIS,CIDOS

2. Bahagian Rangkaian

 •  Menyediakan dan menyelenggara rangkaian seluruh kampus di Politeknik Sandakan Sabah
 •  Membuat sekatan dan melindungi rangkaian untuk keselamatan di Politeknik Sandakan Sabah

3. Bahagian Penyelenggaraan & Baikpulih Komputer

 • Menerima aduan kerosakan komputer
 • Membaikpulih komputer yang rosak
 • Membuat pemeriksaan berkala pada semua tempat yang mempunyai komputer(Lab Komputer/Staf) PSS
 • Memberi latihan / kursus berkaitan dengan penyelenggaraan dan membaikpulih komputer.

4. Bahagian Aset Perolehan

 • Menguruskan aset yang dikendalikan bawah UICT seperti komputer, router, server, perisian dll
 • Membuat laporan pembelian barang dibawah seliaan UICT.

 

CARTA FUNGSI ORGANISASI - UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)