Info Unit
Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersilan (UPIK) , Politeknik Sandakan Sabah (PSS) ditubuhkan bersesuaian dengan Teras Ke-Enam dalam Pelan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti (2018-2025), iaitu membudaya penyelidikan gunaan dan inovasi.

Teras Strategik Ke-Enam memberi fokus kepada peningkatan ekosistem penyelidikan gunaan dan inovasi melalui :-

  • Konsep Lingkaran 4 Pihak (Quadruple Helix Ecosystem Model) iaitu PSS, industri, kerajaan dan komuniti berteraskan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0);
  • Pembudayaan penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan serta penggunaan dana dan geran yang berkaitan melalui kolaborasi dengan institusi Pendidikan Tinggi TVET  dan pihak industri

 

CARTA FUNGSI ORGANISASI - UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSILAN (UPIK)