Info Unit
Unit ini dahulunya dikenali sebagai unit multimedia dan sumber, unit ini merupakan unit sokongan akademik di Politeknik Sandakan Sabah.

Unit ini berfungsi sebagai :
1. Menyediakan peralatan yang berkaitan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (pnp) serta aktiviti kelab/persatuan.
2. Memberikan bantuan teknikal dari segi audio dan video.
3. Memberikan liputan/persembahan kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Politeknik Sandakan Sabah.

 

CARTA FUNGSI ORGANISASI - UNIT PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA (UIDM)