Diploma Agroteknologi

Info Program
Diploma Agroteknologi diharapkan untuk melahirkan sumber manusia terlatih dalam bidang teknologi pertanian bagi memenuhi permintaan Dasar Agromakanan Negara 2.0 (2021 – 2030). Program ini akan mendedahkan pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan latihan hands-on dalam bidang pertanian seperti prinsip pertanian, pengeluaran pertanian, jentera dan teknologi selaras dengan keperluan Revolusi Perindustrian Keempat (4.0 IR) dan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) 2030. Ini program yang ditawarkan selama enam semester dengan kredit minimum yang diperlukan untuk menamatkan pengajian ialah 91 kredit. Pelajar juga dikehendaki menguruskan projek pertanian yang melibatkan perancangan, penanaman, penuaian dan pemasaran sepanjang kursus. Selain itu, pelajar diwajibkan mengikuti latihan industri dalam industri berkaitan. Ini akan membolehkan pelajar menggunakan kemahiran teknikal, kemahiran komunikasi, kemahiran keusahawanan teknologi dan menyesuaikan diri serta menerima pakai teknologi dan cabaran baharu di tempat kerja masa depan mereka yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Program

 • Mempunyai pengetahuan berkaitan asas teknologi berkaitan prosedur dan amalan yang jelas dalam bidang Agroteknologi.
 • Penggunaan alat dan teknik semasa untuk menyelesaikannya masalah yang ditakrifkan dengan baik.
 • Wujudkan kebolehan asas penyiasatan dan pemikiran penting untuk menyelesaikan masalah yang jelas dalam bidang Agroteknologi.
 • Berkomunikasi dan memberi pandangan yang jelas untuk tujuan sosial, akademik dan profesional.
 • Menggambarkan pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dan tanggungjawab seterusnya yang sesuai dengan amalan teknologi yang ditakrifkan dengan baik.
 • Mengakui keperluan penubuhan kerjaya dan menggunakan pembelajaran berterusan dalam bidang khusus pengetahuan teknikal.
 • Menggambarkan kesedaran pengurusan dan rutin tekno usahawan dalam perspektif sebenar.
 • Menggambarkan kesedaran etika dan profesionalisme.
 • Menggambarkan watak kepimpinan dan bekerja dengan cekap dalam pelbagai pasukan teknikal.

 

Prospek Kerjaya
Pengetahuan dan kemahiran yang pelajar perolehi daripada program ini akan membolehkan mereka untuk mengambil bahagian dalam pasaran kerja sebagai :

 • Penolong Pegawai Pertanian
 • Pembantu Projek Pertanian
 • Penolong Pegawai Penyelidik
 • Penolong Pegawai Sains
 • Juruteknik Makmal
 • Pengkultur Tisu Tumbuhan
 • Penanam Kadet
 • Pembantu Jualan dalam Agro Biotech
 • Pembantu Alam Sekitar
 • Penolong Pegawai Kawalan Kualiti
 • Pengeluar Makanan
 • Usahawan Agro


Syarat Kelayakan

Lepasan SPM

 • Warganegara Malaysia
 • Memiliki SPM atau setaraf
 • Lulus Bahasa Melayu
 • Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 • Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran.
 • Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 Lulusan selain SPM

 • Warganegara Malaysia
 • Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan
 • Lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian di dalam mana-mana mata pelajaran
 • Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali.
  (Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web http://ambilan.mypolycc.edu.my)