Info Unit
Memastikan bangunan dan segala kemudahan infrastruktur dalam keadaan baik dan selamat bagi menyokong proses pemberian latihan separa profesional berjalan dengan sempurna dan lancar.

Misi

  • Sasaran 100% kerosakan akan diperbaiki sama ada di baiki oleh juruteknik, pembekal atau kontraktor.
  • Penyelenggaraan berkala dipastikan berjalan mengikut spesifikasi dan jadual yang ditetapkan.
  • Kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor berdaftar dipantau dan diselia berterusan.


CARTA FUNGSI ORGANISASI - UNIT PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN (UPP)