Hari & Tarikh :

 p o r t a l  r a s m i  P O L I T E K N I K  sandakan sabah (PSS)

Jumlah Staf PSS

107

Pelajar Aktif

885

Pelajar Graduan

1453

Jumlah Diploma

2

INFO KEMASUKAN

Program Yang Ditawarkan
Syarat Am Kemasukan
Yuran Pengajian
Info Permohonan

Info Terkini

Ke Atas