Info Unit
Unit CISEC ditubuhkan untuk menyokong salah satu agenda Transformasi Politeknik iaitu meningkatkan kebolehpasaran dan kadar pekerjaan di kalangan graduan politeknik. Oleh itu, CISEC akan menjadi pengantara politeknik dan industri dan juga akan menyelaras pembangunan kerjaya dan program kebolehpasaran siswazah.

Fungsi

 1. Kaunseling kerjaya dan pendidikan lanjutan
 2. Perancangan kerjaya
 3. Perhubungan perindustrian dan penempatan
 4. Kajian pengesanan dan alumni

Objektif

 1. Mengukuhkan kaunseling kerjaya untuk pelajar
 2. Mempererat hubungan dengan industri
 3. Menambahbaik kajian pengesanan tahunan siswazah

Bahagian-Bahagian CISEC

 1. Maklumat Am Unit Perhubungan & Latihan Industri
 2. Kebolehpasaran
 3. 1L5G
 4. ALUMN

 

CARTA FUNGI ORGANISASI - COLLABORATION, INDUSTRIAL SERVICES AND EMPLOYMENT CENTRE (CISEC)