Diploma Teknologi Akuakultur (DTQ)

Info Program
Diploma Teknologi Akuakultur (DTQ) ialah program sepenuh masa yang terdiri daripada lima (5) semester akademik dan satu (1) semester untuk latihan industri. Program ini merujuk kepada proses penanaman, pembiakan dan penuaian organisma akuatik yang berbeza di persekitaran akuatik terkawal untuk sebarang tujuan komersial, rekreasi atau awam. Program ini mendedahkan pelajar kepada keseluruhan aspek amalan akuakultur termasuk latihan menyeluruh dalam penetasan dan membesar, bermula dari peringkat pembiakan ikan kepada penuaian dan pemasaran. Pelajar juga turut didedahkan kepada dunia sebenar industri akuakultur bagi mendapatkan pengalaman berharga dan mengukuhkan asas pengetahuan. Oleh itu, program ini akan menyediakan pelajar dengan asas pengetahuan, kemahiran dan orientasi untuk menyesuaikan diri dengan teknologi dan cabaran baharu.

Hasil Pembelajaran Program

 • Mempunyai pengetahuan berkaitan asas teknologi berkaitan prosedur dan amalan yang jelas dalam bidang akuakultur.
 • Penggunaan alat dan teknik semasa untuk menyelesaikannya masalah yang ditakrifkan dengan baik.
 • Wujudkan kebolehan asas penyiasatan dan pemikiran penting untuk menyelesaikan masalah yang jelas dalam bidang akuakultur.
 • Berkomunikasi dan memberi pandangan yang jelas untuk tujuan sosial, akademik dan profesional.
 • Menggambarkan pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dan tanggungjawab seterusnya yang sesuai dengan amalan teknologi yang ditakrifkan dengan baik.
 • Mengakui keperluan penubuhan kerjaya dan menggunakan pembelajaran berterusan dalam bidang khusus pengetahuan teknikal.
 • Menggambarkan kesedaran pengurusan dan rutin tekno usahawan dalam perspektif sebenar.
 • Menggambarkan kesedaran etika dan profesionalisme.
 • Menggambarkan watak kepimpinan dan bekerja dengan cekap dalam pelbagai pasukan teknikal.

 

Prospek Kerjaya
Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh daripada program ini membolehkan pelajar untuk memenuhi pasaran kerja sebagai:

 • Juruteknik Ladang Akuakultur Bertauliah
 • Penolong Pegawai Perikanan
 • Juruteknik Makmal Akuakultur
 • Penolong Pegawai Kawalan Kualiti Ladang
 • Penolong Eksekutif Pemasaran
 • Usahawan Akuakultur

 

Syarat Kelayakan

Lepasan SPM

 • Warganegara Malaysia
 • Memiliki SPM atau setaraf
 • Lulus Bahasa Melayu
 • Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 • Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran.
 • Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 Lulusan selain SPM

 • Warganegara Malaysia
 • Lulus pengajian peringkat Sijil yang diiktiraf MQA/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan
 • Lulus SPM dengan mendapat SATU (1) kepujian di dalam mana-mana mata pelajaran
 • Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali.
  (Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web http://ambilan.mypolycc.edu.my)