Hari & Tarikh :

 p o r t a l  r a s m i  P O L I T E K N I K  sandakan sabah (PSS)

Unit Jaminan Kualiti (UJK)

 • 1) Siti Norisikin binti Abas | Ketua Unit UJK, DH44
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 2) Rohayu binti Ab Wahab | Pegawai Penyelaras KPI Institusi, DH48
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 3) Tommy Julian | Penyelaras Penasihat Akademik, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 4) Saradatul Akma binti Abdul Rahman | Pegawai Pengurusan Jaminan Kualiti, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 5) Ramlah binti Awaluddin | Penyelaras PENA, DH44 (M)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (225)
 • 6) Alson Alden John | Pegawai Dokumen, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (254)
 • 7) Nur Izdiha binti Sulaiman | Penyelaras CQI, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 8) Izzatul Nadieya binti Mohd Shahril | Penyelaras Pemantauan Kesepunyaan & Keserakanan, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 9) Jayronna bin T Johnny | Ketua Penyelaras Jadual Waktu, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 10) Nurul Safeza binti Abdul Hajis | Pegawai Akreditasi, DH44
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 11) Mohd Nizar bin Mardan | Pegawai Ko-Kurikulum, DH44(M)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351
 • 12) Najwa Shahida binti Mohamad | Penyelaras Takwim Tahunan, DH44(M)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (247)
 • 13) Mohd Nur Nazaqul Hakimi | Pegawai Latihan Industri, DH44
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (243)
 • 14) Nik Salwani binti Nik Yusoff | Ketua Audit Dalaman, DH44(M)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 15) Shuheda binti Yacob | Setiausaha Audit Dalaman, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 16) Mohamad Fazril bin Ahmad Fauzi | Penyelaras Kualiti Jabatan (JPA), DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (254)
 • 17) Nur Amirah binti Juwahir | Penyelaras Kualiti Jabatan (JAB) Agroteknologi, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 18) Dr. Joanna W Doinsing | Penyelaras Kualiti Jabatan (JAB) Akuakultur, DH44(M)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
 • 19) Jessy Ann James Logijin | Penyelaras Kualiti Jabatan (JMSK), DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (247)
 • 20) Fazilah binti Abd Khair | Setiausaha, DH41
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 089 - 228 351 (273)
Ke Atas