Hari & Tarikh :

 p o r t a l  r a s m i  P O L I T E K N I K  sandakan sabah (PSS)

9. Apakah syarat kemasukan untuk program yang ditawarkan oleh Politeknik Sandakan Sabah?

Bagi lepasan SPM:

     1.     Warganegara Malaysia

     2.     Memiliki SPM atau setaraf

     3.     Lulus Bahasa Melayu

     4.     Lulus Sejarah (SPM 203 dan ke atas)

     5.    Mendapat Tiga  (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

     6.    Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

Atau boleh layari laman web http://ambilan.mypolycc.edu.my bagi kelulusan selain SPM        

on Monday January 09 by shukri
Was this helpful?
Ke Atas