Hari & Tarikh :

 p o r t a l  r a s m i  P O L I T E K N I K  sandakan sabah (PSS)

4. Berapa lamakah tempoh sah Pin UPU?

Untuk 1 tahun sahaja (Dalam tempoh tahun semasa sahaja)

on Monday January 09 by shukri
Was this helpful?
Ke Atas